Základní fráze

AhojHello/Hi
Dobré ránoGood morning
Dobré odpoledneGood afternoon
Dobrý večerGood evening
Dobrou nocGod night
Na shledanouGoodbye/Bye
Brzy na viděnouSee you soon.
Zítra na viděnouSee you tomorrow
ProsímPlease
DěkujiThank you
Není začYou are welcome.
AnoYes
NeNo
Promiňte(I'm) sorry.
Můžu se vás na něco zeptat?May I ask you a question?
Je mi (to) líto.I'm sorry about it.
To je jedno.It doesn't matter.
To je mi jedno.I don't care about it.
To je pravda.That's true.
Není-liž pravda?(Am I) right?
To je lež.That's a lie.
jsem, mám, chtěl bychI am, I have, I'd like to
Kdo? Co? Jak? Kdy? Proč? Kolik?Who? What? How? When? Why? How many/much?
Jak se máš?How are you?
Mám se dobře. A ty?I'm fine. And you?
Já se mám také dobře.I'm fine as well.
Nemám se dobře.I've been better.
Mluvíte anglicky/německy/francouzsky/rusky/česky?Do you speak English/German/French/Russian/Czech?
Ano, mluvím anglicky.Yes, I speak English.
Mluvím jen trochu anglicky.I can speak some English.
Nemluvím anglicky.I don't speak English.
Mluvím pouze německy.I speak only German.
Nerozumím.I don't understand.
Mohl byste prosím mluvit pomaleji?Could you speak more slowly, please?
Mohl byste to prosím zopakovat?Could you repeat it, please?
Špatně mi rozumíte.You get me wrong.
Jak se jmenuješ?What's your name?
Jmenuji se ...My name is ...
Těší mě.Nice to meet you.
Potěšení je na mé straně.The pleasure is all mine.
Kolik je ti let?How old are you
Je mi ... let.I'm ... years old.
Odkud jsi?Where are you from?
Jsem z České republiky.I am from the Czech Republic.
To se mi líbí.I like it.
To se mi nelíbí.I don't like it.
Jak se dostanu na nádraží, prosím?How do I get to the station, please?
Mohl byste mi prosím popsat cestu k ...?Could you give me directions to ..., please?
vlevo, vpravo, rovněleft, right, straight
Kolik je hodin?What time is it?
Je ... hodin.It's ... o'clock.
V ... hodin.At ... o'clock.
Kolik to stojí?How much is it? / How much does it cost?
Stojí to ... korun/euro/liber/dolarů.It costs ... crowns/Euros/pounds/dollars.