Množné číslo podstatných jmen

Množné číslo podstatných jmen tvoříme přidáním koncovky –s k danému slovu. Končí-li podstatné jménu sykavkou (s, z, ch, x), přidáváme koncovku –es.
bird – birds
computer – computers
dress – dresses
witch – witches

Nepravidlené tvoření množného čísla

Kromě výše uvedeného způsobu tvoření množného čísla se také setkáváme s podstatnými jmény, jejichž množné číslo se tvoří nepravidelně – jedná o některý z následujících případů.

Zcela nepravidelné množné číslo
man – men (stejně tak: handyman, gentleman, Frenchman,...)
woman – women (stejně tak: charwoman, noblewoman, policewoman,...)
child – children
mouse – mice
louse – lice
tooth – teeth
foot – feet
goose – geese
ox – oxen

Některá slova končící písmeny F nebo FE
f(e) → ves
wolf – wolves
knife – knives
Stejně tak: wife, leaf, loaf, life, sheaf, thief, half, calf, shelf,...

Některá slova končící písmenem Y
y → ies
family – families
dolly – dollies
Stejně tak: body, pony, baby, puppy, ruby, lady, century,...

Některá slova končící písmenem O
o → oes
potato – potatoes
tomato – tomatoes
hero – heroes

Některá slova cizího původu
Jedná se především o slova pocházející z latiny, jejichž množné číslo se tvoří podle původních pravidel tohoto jazyka.
datum – data
bacterium – bacteria
larva – larvae
nucleus – nuclei
analysis – analyses
dogma – dogmata

Speciální případy

Některá slova mají v jednotném i množném čísle stejný tvar
aircraft, sheep, deer, moose, chassis,...
aircraft – aircraft
sheep – sheep

Některá podstatná jména netvoří množné číslo vůbec
information, knowledge, homework, news, advise, chess,...
All the information is correct. Všechny informace jsou správné.
(informations are)

Některá česká pomnožná podstatná jména mají v angličtině i tvar jednotného čísla
a door, a newspaper, a dress, Christmas,...
The door is open. Dveře jsou otevřené.
! Pozor však na tzv. párová podstatná jména, která jednotné číslo netvoří.
scissors, glasses, shorts, jeans, trousers,...
These glasses are nice. Tyhle brýle jsou pěkné.
(is)
Některá podstatná jména se pojí vždy s množným číslem
police, cattle, poultry
The police are here. Je tady policie.
(is here)

Pomohl vám tento článek?
26
3