Osobní zájmena

U osobních zájmen rozlišujeme dva tvary – podmětový (nominativní pád) a předmětový (objektový pád).

Podmětový tvar použijeme, pokud zájmeno ve větě plní funkci podmětu.
Předmětový tvar použijeme, pokud zájmeno ve větě plní funkci předmětu.

tyononaonomyvyoni/ony/ona
Podmětový tvarIyouhesheitweyouthey
Předmětový tvarmeyouhimheritusyouthem

Poznámka: V angličtině se nerozlišuje tykání a vykání, v obou případech se používá zájmeno you.
Poznámka: Zájmeno I (já) se píše vždy velkým písmenem, i pokud stojí uprostřed věty.

He is clever. On je chytrý.
I like him. Mám ho ráda.
It must be her. To musí být ona.
! V předmětovém tvaru jsou také zájmena, která jsou použita při porovnávání pomocí předložky than, viz kapitola Porovnávání.
He is more experienced than me. Je zkušenější než já.
(than I)

Pomohl vám tento článek?
13
2