Počitatelnost podstatných jmen

V angličtině můžeme podstatná jména podle jejich počitatelnosti rozdělit do dvou skupin – jedná se o podstatná jména počitatelná a nepočitatelná.

Hovoříme-li o počtatelnosti, zajímá nás, zdali jsme schopni číselně vyjádřit počet subjektů, které dané podstatné jméno označuje, či nikoliv.

Počitatelná podstatná jména

Podstatná jména (osoby, zvířata a věci), která dokážeme spočítat, označujeme jako počitatelná. Například slovo parrot (papoušek) – pokud si prohlížíme papoušky v zoo, bez problému můžeme říci, že vidíme "jednoho papouška", "dva papoušky", "deset papoušků" a tak dále.

Počitatelná podstatná jména mají tvar jednotného i množného čísla.

Nepočitatelná podstatná jména

Podstatná jména, která spočítat nedokážeme, označujeme jako nepočitatelná. Například slovo water (voda) – pokud plujeme na výletní lodi a pohlédneme na širé moře a na vodu, která je všude kolem nás, nemůžeme říci, že se díváme na "dvě vody", "tři vody", to samozřejmě nelze.

Mezi nepočitatelná podstatná jména patří podstatná jména látková (water, milk, sugar,...), podstatná jména abstraktní (love, music, fun,...), ale také některá slova, u kterých bychom to možná nepředpokládali – např. baggage a luggage (zavazadla), money (peníze), advice (rada), information (informace) nebo news (zprávy).

Před nepočitatelnými podstatnými jmény nikdy nestojí neurčitý člen. Namísto toho je můžeme určit přívlastky some (nějaký), much (hodně), a lot of (hodně) a little (málo).
I have little money. Mám málo peněz.
I can't take much luggage with me. Nemůžu si s sebou vzít moc zavazadel.

Slovní spojení

Vraťme se zpět ke slovu water. Jak již víme, samotná voda spočítat nelze. Můžeme však spočítat například sklenice vody – můžeme vypít "jednu sklenici vody", "dvě sklenice vody",...

Jak vidíme, nepočitatelné podstatné jméno můžeme spojit s počitatelným, čímž vznikne spojení, které dokážeme spočítat a před kterým může stát člen neurčitý.
a watera glass of water
a tea a cup of tea
a milktwo glasses of milk
a sugarten lumps of sugar

Pomohl vám tento článek?
14
0