Pořadí přídavných jmen

Rozvíjíme-li podstatné jméno více přídavnými jmény, měli bychom dbát na jejich správné pořadí.
Pravidlo pro správné pořadí jednotlivých přídavných jmen před podstatným jménem je následující:

determinátor názor velikost stáří tvar barva původ materiál účel podstatné jméno

Determinátor je slovo, které blíže určuje dané podstatné jméno. Může jím být např. člen, zájmeno, číslovka apod. (a, the, my, that, two,...)

Do jednotlivých skupin přídavných jmen, které jsou uvedeny v tabulce, patří například následující slova:
názor
velikost
stáří
tvar
barva
původ
materiál
účel
friendly, strong, boring
big, small, huge
new, old, young
round, square, heart-shaped
blue, green, orange
British, German, Australian
plastic, paper, wooden
writting, swimming, educational
my small new hamster
that intelligent old grey African elephant
a trendy big new rectangular black Japanese silicone protective case

Pomohl vám tento článek?
24
4