Přivlastňování

V angličtině můžeme přivlastňovat pomocí tzv. přivlastňovacího pádu nebo pomocí předložky of. Zvláštním případem přivlastňování je tzv. dvojitý přivlastňovací pád.

Přivlastňovací pád

Přivlastňovací pád se většinou pojí pouze s životnými podstatnými jmény. Tvoří se přidáním ' (tzv. apostrofu) a koncovky –s k danému podstatnému jménu. Je-li podstatné jméno v množném čísle, a končí tedy písmenem S, přidává se na konec slova pouze ' (apostrof).
Tom's girlfriend
my father's phone
my little brother Mark's friends
our dogs' toy
our new friendly neighbours' children
Tomova přítelkyně
telefon mého otce
kamarádi mého malého bratra Marka
hračka našich psů
děti našich nových přátelských sousedů
! Pokud se množné číslo daného podstatného jména tvoří nepravidelně a písmenem S nekončí, tvoří se u něj přivlastňovací pád přidáním 's.
policemen's guns
children's toys

pistole policistů
hračky dětí

Předložka of

Přivlastňování pomocí předložky of se většinou pojí pouze s neživotnými podstatnými jmény. Jak se tento typ přivlastňování tvoří, si ukažme rovnou na konkrétních příkladech.
the colour of my T-shirt
the sound of my voice
the height of the Statue of Liberty


barva mého trička
znění mého hlasu
výška sochy Svobody

Dvojitý přivlastňovací pád

Dvojitý přivlastňovací pád je spojením:
a) přivlastňování pomocí předložky of a samostatného přivlastňovacího zájmena
b) přivlastňování pomocí předložky of a přivlastňovacího pádu

Používáme jej, pokud chceme zdůraznit, že subjekt, který popisujeme, je pouze jedním z mnoha a není pro nás nijak výjimečný.
a fellow worker of mine
a friend of Tom's

jeden z mých spolupracovníků
jeden z Tomových přátel
Přivlastňovací zájmena – samostatná i přívlastková – viz kapitola Přivlastňovací zájmena.

Pomohl vám tento článek?
29
9