Řadové číslovky

Řadové číslovky tvoříme přidáním přípony –th k číslovce základní. Výjimkou jsou nepravidelné číslovky first, second, third a jejich složeniny (twenty-first, forty-second atd.).
1.first
2.second
3.third
4.fourth
5.fifth
6.sixth
7.seventh
8.eighth
9.ninth
10.tenth
11.eleventh
12.twelfth
13.thirteenth
14.fourteenth
15.fifteenth
16.sixteenth
17.seventeenth
18.eighteenth
19.nineteenth
20.twentieth
30.thirtieth
40.fortieth
50.fiftieth
60.sixtieth
70.seventieth
80.eightieth
90.ninetieth
100.one hundredth
1 000.one thousandth
miliontýone millionth
Další příklady řadových číslovek:
51. fifty-first
76. seventy-sixth
102. one hundred and second
203. two hundred and third
734. seven hundred and thirty-fourth
! Jak můžeme vidět, u složených čísel se v řadovou číslovku mění pouze číslovka stojící na posledním místě, číslovky před ní zůstávají v základním tvaru.
76. seventy-sixth (seventieth-sixth)
734. seven hundred and thirty-fourth (seven hundredth and thirtieth-fourth)

Ve větě musí před řadovou číslovkou vždy stát určitý člen, případně zájmeno.
April is the fourth month of the year. Duben je čtvrtý měsíc v roce.
Do you remember your first kiss? Pamatuješ si na svůj první polibek?

Řadové číslovky můžeme zapisovat číslicí, nepoužíváme však tečku jako v češtině. Namísto toho přidáme do horního indexu nad číslici poslední dvě písmena dané řadové číslovky.
1., 2., 3. – 1st, 2nd, 3rd
21., 63. – 21st, 63rd
8., 24, 139. – 8th, 24th, 139th
Barack Obama is the 44th president of the USA. Barack Obama je 44. prezidentem USA.

Poznámka: Zápis dvou posledních písmen v horním indexu je spíše formální, často se setkáváme i se zápisem na řádku za danou číslovkou (21st, 44th atd.).


Pomohl vám tento článek?
22
11