Reciproční zájmena

Reciproční zájmena se do češtiny překládají jako se a si (stejně jako zájmena zvratná). Používají se tehdy, když se ve větě neshoduje podmět s předmětem. Tato zájmena řeší vzájemné vztahy mezi jednotlivými subjekty ve větě.

Tato zájmena jsou:
each other – pokud hovoříme o dvou subjektech
one another – pokud hovoříme o třech a více subjektech
My girlfriend and I understand each other. Se svou přítelkyní si (navzájem) rozumíme.
We respect each other. Respektujeme se.
Bill, Ben and Bob didn't hear one another. Bill, Ben a Bob se neslyšeli.
They had to shout at one another. Museli na sebe křičet.

Poznámka: V hovorové angličtině bývá zájmeno one another často nahrazováno zájmenem each other (each other se tak používá i pro více než dva subjekty).


Pomohl vám tento článek?
10
3