Rod podstatných jmen

Angličtina rozlišuje rod mužský, rod ženský a rod střední. Téměř vždy vychází z tzv. přirozeného rodu. Mužského rodu jsou tedy všechna podstatná jmén označující osoby – muže, ženského rodu jsou všechna podstatná jména označující osoby – ženy, všechna ostatní podstatná jména jsou rodu středního.
man, boy, actor – mužský rod
woman, girl, actress – ženský rod
dog, cat, radio – střední rod

Jak je patrné z výše uvedeného příkladu, i zvířata jsou středního rodu.

Zájmena, která mmohou ve větách daná podstatná jména zastupovat jsou:
he pro rod mužský
she pro rod ženský
it pro rod střední
This boy is clever → He is clever. Tento chlapec je chytrý → On je chytrý.
! Výjimka může nastat, chceme-li zdůraznit náš citový vztah např. k určitému zvířeti. I přesto, že jsou normálně zvířata rodu středního, je možné použít zájmeno he nebo she (sameček, samička), a dát tak najevo, že máme naše zvíře velmi rádi. Podobně to platí i u věcí, kterých si obzvlášť vážíme.
Our dog isn't aggressive, he has never bitten anybody. Náš pes není agresivní, on nikdy nikoho nepokousal.

Pomohl vám tento článek?
10
1