Stupňování přídavných jmen

Přídavná jména mohou mít v angličtině (stejně jako v češtině) 3 stupně:
pozitiv (základní tvar) – první stupeň
komparativ – druhý stupeň
superlativ – třetí stupeň

Druhý a třetí stupeň se tvoří rozdílně u přídavných jmen jednoslabičných a přídavných jmen víceslabičných.

Jednoslabičná přídavná jména

Jednoslabičná přídavná jména (nebo dvojslabičná přídavná jména končící samohláskou, příponou –ow, –wr, –some nebo –le) se stupňují pomocí přípon.

Komparativ se u těchto přídavných jmen tvoří přidáním přípony –er ke slovu.
Superlativ se tvoří přidáním členu určitého the před slovo a přidáním přípony –est ke slovu.
small → smallerthe smallestmalý → menší → nejmenší
new → newerthe newestnový → novější → nejnovější
narrow → narrowerthe narrowestúzký → užší → nejužší
! Některá přídavná jména se stupňují nepravidelně.
good → betterthe bestdobrý → lepší → nejlepší
bad → worsethe worstšpatný → horší → nejhorší

Pravopisné změny

U některých přídavných jmen dochází při stupňování k morfologickým změnám.

Slova končící písmenem Y
y → ier, iest
happy → happier → the happiest
funny → funnier → the funniest
tricky → trickier → the trickiest
Stejně tak: crazy, easy, heavy, fussy,...

Jednoslabičná slova končící souhláskou a jí předcházející samohláskou
dochází ke zdvojení koncové souhlásky
big → bigger → the biggest
fit → fitter → the fittest
slim → slimmer → the slimmest
Stejně tak: hot, sad,...

Víceslabičná přídavná jména

Víceslabičná přídavná jména (kromě výše uvedených typů dvojslabičných) se stupňují opisem.

Komparativ se u těchto přídavných jmen tvoří přidáním slova more před slovo.
Superlativ se tvoří přidáním členu určitého the a slova most před slovo.
difficult → more difficult → the most difficult obtížný → obtížnější → nejobtížnější
interesting → more interesting → the most interestingzajímavý → zajímavější → nejzajímavější

Pomohl vám tento článek?
75
7