Tázací zájmena

Tázací zájmena se používají v otázkách. Jedná se o zájmena:
what – co, jaký
who – kdo, koho, komu
which – který
whose – čí
whom – komu (spíše formální, nahrazováno zájmenem who, viz niže)

What are we going to do today? Co dnes budeme dělat?
Who is your favoutite singer? Kdo je tvůj oblíbený zpěvák?
Which answer is correct? Která odpověď je správná?

Tázací zájmena bývají v otázkách často používána s předložkami. Předložky nestojí těsně před zájmeny jako v češtině (např. s kým, o čem atd.), ale až několik větných členů za nimi.
What are you afraid of? Z čeho máš strach?
Who are you waiting for here? Na koho tady čekáš?
Which country do you come from? Z jaké země pocházíš?

Zájmeno whom se používá spíše ve formální angličtině, v hovorové angličtině bývá často nahrazováno zájmenem who.
With whom are you going? → Who are you going with? S kým jdeš?
To whom are you talking? → Who are you talking to? S kým mluviš?

Pomohl vám tento článek?
24
10