Ukazovací zájmena

Při používání ukazovacích zájmen v angličtině musíme rozlišovat, zda popisujeme jeden, nebo více subjektů a zda jsou tyto subjekty blízko, či daleko od nás. Tato zájmena jsou:
thistento / tato / toto(jeden subjekt blízko nás)
thesetito / tyto / tato(více subjektů blízko nás)
thattamten / tamta / tamto(jeden subjekt daleko od nás)
thosetamti / tamty / tamta(více subjektů daleko od nás)

This is my wife. Toto je moje manželka.
These are my friends, Jim and James. Toto jsou mí přátelé, Jim a James.
Is that your car? Je tamto auto tvoje?
I don't know much about those people. O tamtěch lidech toho moc nevím.

Pomohl vám tento článek?
24
3