Určování času

Při určování času používáme v angličtině následující slovíčka:
past
to
quarter
half
o'clock
po
do
čtvrt
půl
"hodin" (při celých hodinách)

Vždy se řídíme tím, v jaké pozici se nachází minutová ručička. Nachází-li se v intervalu:
od 0 do 30 minut – udáváme počet minut, které uběhly od celé hodiny – předložka past .
od 31 do 60 minut – udáváme počet minut, které zbývají do celé hodiny – předložka to.

It's ten past three. Jsou tři hodiny a deset minut.
It's twenty-five past nine. Je devět hodin a dvacet pět minut.
It's ten to six. Je za deset minut šest.
It's twenty-five to five. Jsou čtyři hodiny a třicet pět minut.

Poznámka: Pokud je udávaný počet minut násobkem pěti, slovo minutes se vynechává. Pokud však násobkěm pěti není, pak toto slovo zpravidla používáme.
It's one minute past four. Jsou čtyři hodiny a jedna minuta.
It's twenty-two minutes past six. Je šest hodin a dvacet dva minut.
It's three minutes to seven. Je za tři minuty sedm.

Stejným způsobem postupujeme při určování částí hodin:
a quarter past
čtvrt
half past
půl
a quarter to
tři čtvrtě
o'clock
celá hodina
It's a quarter past twelve.It's half past twelve.It's a quarter to one.It's one o'clock.

V angličtině se při určování času používá dvanáctihodinový systém. K odlišení dopoledních a odpoledních hodin se používají nasledující zkratky:
a.m. pro dopolední hodiny (0–12 hodin)
p.m. pro odpolední hodiny (12–24 hodin)
It's four a.m. Jsou čtyři hodiny (ráno).
It's four p.m. Jsou čtyři hodiny (odpoledne).
It's ten a.m. Je deset hodin (dopoledne).
It's ten p.m. Je deset hodin (večer).

Poznámka: Pokud za časový údaj přidáme zkratku a.m. či p.m., vynecháme příslovce o'clock.
It's four p.m. (It's four o'clock p.m.)

Digitální určení času

Čas můžeme určovat také "digitálně". V tomto případě jednoduše udáváme počet hodin a minut pomocí základních číslovek. Obsahuje-li počet minut číslici nula, čteme ji jako oh.
7:30 – It's seven thirty.
8:45 – It's eight forty-five.
9:09 – It's nine oh nine.
10:23 – It's ten twenty-three.

Pomohl vám tento článek?
74
22