Zájmena some, any a no

Neurčitá zájmena some (nějaký), any (kterýkoliv, žádný, nějaký) a zájmeno no (žádný) stojí vždy před podstatnými jmény v množném čísle nebo před nepočitatelnými podstatnými jmény.

Some

Zájmeno some můžeme do češtiny přeložit jako nějaký, některý, několik nebo trochu.

Toto zájmeno tvoří následující složeniny:
something – něco
somebody – někdo
someone – někdo
somewhere – někde, někam
someplace – někde, někam
sometime – někdy
sometimes – někdy, občas
somehow – nějak

Toto zájmeno (stejně tak jeho složeniny) se používá v:
  • kladných oznamovacích větách (+)
  • tzv. zdvořilostních otázkách (Z)
+  He has bought some new books. Koupil si nějaké nové knížky.
+  Some important information is missing. Chybí nějaké důležité informace.
+  We should do something about it. Měli bychom s tím něco udělat.
Z  Would you like some more tea? Dal by sis ještě čaj?
Z  Can I do something for you? Můžu pro vás něco udělat?

! Zájmeno some se používá ve zdvořilostních otázkách, v klasických otázkách však ne. V klasických otázkách se používá zájmeno any, viz níže.
Have you got any brothers or sisters? Máš nějaké bratry nebo sestry?
(some)

Any

Zájmeno any můžeme do češtiny přeložit jako kterýkoliv, žádný nebo nějaký, záleží na jeho použití ve větě.

Toto zájmeno tvoří následující složeniny:
anything – cokoliv, nic, něco
anybody – kdokoliv, nikdo, někdo
anyone – kdokoliv, nikdo, někdo
anywhere – kdekoliv, nikde, někde
anyplace – kdekoliv, nikde, někde
anytime – kdykoliv
anyhow – jakkoliv

Toto zájmeno (stejně tak jeho složeniny) se používá v:
  • kladných oznamovacích větách s významem cokoliv, kterýkoliv (+)
  • záporných větách s významem nic, žádnýsloveso v dané větě musí být vždy v záporu ()
  • otázkách s významem něco, nějaký (?)
+  You can do anything you want. Můžeš dělat cokoliv, co chceš.
  I don't have any questions. Nemám žádné otázky.
  I don't want to do anything. Nechci dělat nic.
?  Have you got any brothers or sisters? Máš nějaké bratry nebo sestry?
?  Do you want to do anything? Chceš něco dělat?

No

Zájmeno no můžeme do češtiny přeložit jako žádný.

Toto zájmeno tvoří následující složeniny:
nothing – nic
nobody – nikdo
no one – nikdo
nowhere – nikde, nikam
never – nikdy

Toto zájmeno (stejně tak jeho složeniny) se používá v:
  • záporných větáchsloveso v dané větě musí být vždy kladné ()
  We have no school today. Dnes nemáme školu.
  I have no money. Nemám žádné peníze.
  There was nobody at home. Nikdo nebyl doma.

! V záporné větě, ve které je použito zájmeno no, musí být sloveso vždy kladné.
I have no money. Nemám žádné peníze.
(haven't)

Pomohl vám tento článek?
45
5