Základní číslovky

0zero
1one
2two
3three
4four
5five
6six
7seven
8eight
9nine
10ten
11eleven
12twelve
13thirteen
14fourteen
15fifteen
16sixteen
17seventeen
18eighteen
19nineteen
20twenty
30thirty
40forty
50fifty
60sixty
70seventy
80eighty
90ninety
100one hundred
1 000one thousand
milionone million
miliardaone billion

Tvoření čísel

Při tvoření čísel postupujeme stejně jako v češtině – spojujeme desítky s jednotkami, stovky s desítkami atp. Při tomto spojování se řídíme následujícími pravidly.

Spojujeme-li desítky s jednotkami, vložíme mezi ně v psané podobě spojovník.
Spojujeme-li stovky s desítkami nebo stovky s jednotkami, vložíme mezi ně v psané i mluvené podobě spojku and.
49 forty-nine
215 two hundred and fifteen
304 three hundred and four
450 four hundred and fifty
677 six hundred and seventy-seven
1,300 one thousand three hundred
3,976 three thousand nine hundred and seventy-six
22,569 twenty-two thousand five hundred and sixty-nine

Poznámka: Jak můžme vidět v uvedených příkladech, v angličtině se od sebe jednotlivé skupiny tří číslic oddělují čárkou.

Poznámka: V americké angličtině se při spojování desítek s jednotkami spojovník nepoužívá.

Poznámka: V americké angličtině se při spojování stovek s desítkami nebo stovek s jednotkami spojka and používat nemusí.

Hundred, thousand, million

U číslovek hundred, thousand a million musíme dbát následujících pravidel.

Vyjadřujeme-li počet, uvádíme tyto číslovky vždy v jednotném čísle.
677 – six hundred and seventy-seven (hundreds)
3,976 – three thousand nine hundred and seventy-six (thousands)

Slova hundred, thousand a million mohou být použita v množném čísle v případě, že jsou použita jako podstatná jména a nikoliv jako číslovky – nejčastěji ve spojení s předložkou of.
The hurricane affected thousands of people. Hurikán postihl tisíce lidí.

Chceme-li říct "jedno sto", "jeden tisíc" nebo "jeden milion", musí před těmito číslovkami vždy stát číslovka one, nebo neurčitý člen a.
one hundred / a hundred people (hundred people)
one thousand / a thousand people (thousand people)

Pomohl vám tento článek?
14
0