Záporné předpony

Chceme-li vytvořit opozitum (tedy slovo opačného významu) k přídavnému jménu, můžeme k tomu použít tzv. záporné předpony. Jedná se nejčastěji o předpony dis–, il–, im–, in–, ir– a un–.
organized → disorganizeduspořádaný → neuspořádaný
legal → illegallegální → nelegální
possible → impossiblemožný → nemožný
valid → invalidplatný → neplatný
replaceable → irreplaceable nahraditelný → nenahraditelný
known → unknownznámý → neznámý

Každé přídavné jméno nemůžeme negovat kteroukoliv z těchto předpon, nýbrž většinou pouze jednou z nich. Abychom k danému slovu vybrali tu správnou zápornou předponu, musíme se velmi často spolehnout na náš "cit pro angličtinu", neboť přesná pravidla použití existují pouze pro tyto tři předpony:
ir– se přidává ke slovům začínajícím písmenem R (replaceable → irreplaceable)
il– se přidává ke slovům začínajícím písmenem L (legal → illegal)
im– se přidává ke slovům začínajícím písmenem P nebo M (possible → impossible)
! Tato pravidla neplatí vždy – setkat se můžeme např. se slovy unreal, disloyal, displeased a mnohými dalšími.

Pomohl vám tento článek?
18
5