Cestování autem

Parkování

Kde je nejbližší parkoviště?Wo ist der nächste Parkplatz?
Kde se dá zdarma/levně zaparkovat?Wo kann man kostenlos/günstig parken?
Smí se tady parkovat?Darf man hier parken?
Tady se nesmí parkovat.Hier darf man nicht parken.
Jak dlouho se tady smí parkovat?Wie lange darf man hier parken?
Tady se smí parkovat maximálně na dvě hodiny.Hier darf man maximal zwei Stunden parken.
Kde se dá zaparkovat na celý den?Wo kann man den ganzen Tag lang parken?
Už tady nejsou žádná volná parkovací místa.Hier gibt es keine freien Parkplätze mehr.
Kolik stojí parkování?Wie viel kostet das Parken?
Jedna hodina parkování stojí 3 eura.Eine Stunde Parken kostet 3 Euro.
Parkování je zdarma.Das Parken ist kostenlos.

Popis cesty

Promiňte, mohl/a byste mi pomoct?Entschuldigung, könnten Sie mir helfen?
Můžu se vás na něco zeptat?Darf ich Sie etwas fragen?
Ztratil/a jsem se.Ich habe mich verlaufen.
Hledám tuto adresu: ...Ich suche diese Adresse: ...
Musíte se vrátit.Sie müssen zurückkehren.
Odbočte vpravo/vlevo.Biegen Sie nach rechts/links ab.
Jeďte doprava/doleva.Fahren Sie nach rechts/links.
Jeďte (pořád) rovně.Fahren Sie (immer) geradeaus.
Držte se vpravo/vlevo.Halten Sie sich rechts/links.
Jeďte rovně, poté první ulicí vlevo a poté druhou ulicí vpravo.Fahren Sie geradeaus, dann die erste Straße links und dann die zweite Straße rechts.
Odbočte vpravo/vlevo na ulici Mozartstraße.Biegen Sie nach rechts/links in die Mozartstraße ab.
Na křižovatce odbočte vpravo/vlevo.Biegen Sie an der Kreuzung nach rechts/links ab.
Opusťte kruhový objezd prvním/druhým/třetím výjezdem.Verlassen Sie den Kreisel an der ersten/zweiten/dritten Ausfahrt.
U semaforu jeďte doprava/doleva.Fahren Sie an der Ampel nach rechts/nach links.
Opusťte dálnici na výjezdu Belrin-Zentrum.Verlassen Sie die Autobahn an der Abfahrt Berlin-Zentrum.
Jak je to ještě daleko?Wie weit ist es noch?
Jak se jmenuje tato ulice?Wie heißt diese Straße?

Problémy s autem

Pokazilo se mi auto.Mein Auto ist kaputt.
Došel mi benzín.Ich habe kein Benzin mehr.
Motor nechce nastartovat.Der Motor springt nicht an.
Motor vynechává.Der Motor spuckt.
Motor ztrácí olej.Der Motor verliert Öl.
Tachometr nefunguje správně.Der Tacho funktioniert nicht mehr richtig.
To už se nedá spravit.Das ist nicht mehr zu reparieren.

Policejní kontrola a dopravní přestupky

Běžná dopravní kontrola, ukažte mi prosím váš řidičský průkaz a doklady o vozidle.Allgemeine Verkehrskontrolle, zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein und Fahrzeugschein.
Svůj řidičský průkaz jsem zapomněl doma.Ich habe meinen Führerschein zu Hause vergessen.
Překročil/a jste povolenou rychlost.Sie sind mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren.
Jel/a jste na červenou.Sie sind bei Rot über die Ampel gefahren.
Jel/a jste nepřipoutaný/á.Sie sind ohne Sicherheitsgurt gefahren.
Přehlédl jsem značku.Ich habe das Verkehrsschild übersehen.
Pil/a jste alkohol?Haben Sie Alkohol getrunken?
Ne, nic jsem nepil/a.Nein, ich habe nichts getrunken.
V krvi máte alkohol.Sie haben Alkohol im Blut.
Dostáváte pokutu ve výši 20 euro.Sie bekommen eine Geldstrafe in Höhe von 20 Euro.

Dopravní nehoda

Měl jsem nehodu.Ich hatte einen Unfall.
Stal jsem se svědkem nehody.Ich bin Zeuge eines Unfalls geworden.
Nic jsem neviděl.Ich habe nichts gesehen.
Co se stalo?Was ist passiert?
Čí je to chyba?Wer ist schuld daran?
Byla to moje chyba.Das war meine Schuld.
Nebyla to moje chyba.Das war nicht meine Schuld.
Auto narazilo do svodidel.Das Auto ist gegen eine Leitplanke gerast.
Auto narazilo do stromu.Das Auto ist gegen einen Baum gerast.
Auto dostalo smyk.Das Auto ist ins Schleudern geraten.
Selhaly brzdy.Die Bremsen haben versagt.
Nemohl/a jsem včas zastavit.Ich konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.
Není nutné volat policii.Es ist nicht nötig, die Polizei zu rufen.
Je někdo zraněn?Ist jemand verletzt?
Jsem (těžce/lehce) zraněn.Ich bin (schwer/leicht) verletzt.
Nejsem zraněný.Ich bin nicht verletzt.
Jste pojištěný/á?Sind Sie versichert?
Ujel z místa nehody.Er ist nach dem Unfall weggefahren.