Cestování letadlem

Jak se prosím dostanu na letiště?Wie komme ich bitte zum Flughafen?

Zakoupení letenek

Chtěl/a bych letět (22. května ve 14 hodin) do Paříže.Ich möchte (am 22. Mai um 14 Uhr) nach Paris fliegen.
Je nutná rezervace?Ist eine Reservierung nötig?
Chtěl/a bych si rezervovat let do Paříže.Ich möchte einen Flug nach Paris buchen.
Chtěl/a bych si rezervovat let do Paříže pro 2 osoby.Ich möchte einen Flug nach Paris für 2 Personen buchen.
Na jaké jméno?Auf welchen Namen?
Na jméno ...Auf den Namen ...
Chcete také zpáteční letenku?Wollen Sie auch einen Rückflug?
Chtěl/a bych si rezervovat let tam i zpět do Paříže.Ich möchte einen Hin- und Rückflug nach Paris buchen.
Chtěl/a bych si rezervovat let tam i zpět do Paříže pro 2 osoby.Ich möchte einen Hin- und Rückflug nach Paris für 2 Personen buchen.
Chtěl/a bych změnit svou rezervaci.Ich möchte meine Reservierung ändern.
Chtěl/a bych zrušit svou rezervaci.Ich möchte meine Reservierung stornieren.
Jaké je číslo vaší rezervace?Wie ist Ihre Reservierungsnummer?

Informace o letech

Kde mám přestoupit?Wo muss ich umsteigen?
Jedná se o přímý let.Das ist ein Direktflug.
Let do Paříže má zpoždění.Der Flug nach Paris hat Verspätung.
Let byl zrušen.Der Flug wurde gestrichen.
Už jsi někdy letěl letadlem?Bist du schon mal geflogen?
Mám strach z létání.Ich habe Flugangst.
Můžu vidět vaši letenku?Kann ich bitte Ihr Flugticket sehen?
Ztratil jsem svou letenku.Ich habe mein Flugticket verloren.
Kouření je zde zakázáno.Rauchen ist hier verboten
Zapněte si bezpečnostní pás.Legen Sie den Sicherheitsgurt an.
Ztratil jsem své zavazadlo.Ich habe mein Gepäck verloren.