Telefonování

Guten Tag, Novák am ApparatDobrý den, Novák u telefonu
Hallo, Mark am ApparatAhoj, tady Mark
Stránka č. 1 z celkem 1