Osobní zájmena

Osobní zájmena nahrazují podstatná jména. Skloňují se, a v dané větě je tedy nutné použít jejich správný tvar.

Jednotlivá osobní zájmena jsou:

Pádtyononaonomyvyoni/y/avy (vykání)
1.ichduersieeswirihrsieSie
2.meinerdeinerseinerihrerseinerunsereuerihrerIhrer
3.mirdirihmihrihmunseuchihnenIhnen
4.michdichihnsieesunseuchsieSie

Poznámka: Osobní zájmena se v druhém pádě téměř nepoužívají – v tabulce jsou tyto tvary uvedeny pouze pro úplnost.

Tom ist sehr klug. Tom je velmi chytrý. → Er ist sehr klug.
Ich gehe mit Tom. Jdu s Tomem. → Ich gehe mit ihm.
Ich sehe Tom! Vidím Toma! → Ich sehe ihn.

Jak je zmíněno v tabulce, němčina pro vykání užívá 3. osobu množného čísla – zájmeno Sie. Toto zájmeno pak ve všech jeho tvarech píšeme s velkým počátečním písmenem.
Es freut mich, Sie kennenzulernen. Těší mě, že vás poznávám.
Gefällt Ihnen das Buch, Frau Schulz? Libí se vám ta kniha, paní Schulzová?


Pomohl vám tento článek?
8
0