Rod podstatných jmen

V němčině rozlišujeme rod mužský, rod ženský a rod střední. Rod podstatných jmen je úzce spojen s mnoha dalšími gramatickými jevy, a jeho znalost u každého jednoho podstatného jména je tedy nutností.

Rod německých a českých podstatných jmen není stejný, a proto se jej u každého podstatného jména musíme naučit nazpaměť. Existují však charakteristické skupiny slov a morfologické znaky, které nám při určování rodu mohou pomoci.

Mužský rod

Mužského rodu jsou mimo jiné i následující skupiny slov:
 • označení osob – mužů (der Mann, der Vater, der Sohn)
 • názvy mužských povolání (der Kellner, der Koch)
 • názvy zvířat – samců (der Löwe, der Stier)
 • názvy dnů a částí dne, názvy měsíců a ročních období (der Montag, der Nachmittag, der April, der Sommer) (! die Nacht)
 • názvy světových stran (der Norden, der Süden, der Osten, der Westen)
 • meteorologické názvy (der Wind, der Nebel, der Regen) (! die Wolke, das Gewitter)
 • názvy alkoholických nápojů (der Wein, der Whiskey) (! das Bier)
 • názvy automobilových značek (der BMW, der Audi)
Mužského rodu jsou také slova:
 • německého původu zakončená příponami –er, –el, –ich, –ig, –ling (der Fehler, der Kumpel, der Teppich, der Honig, der Schmetterling) (! das Ruder, die Ampel, ...)
 • cizího původu zakončená příponami –and, –ant, –ar, –är, –ent, –eur, –ier, –iker, –ist, –ismus, –(l)oge, –or, –us (der Doktorand, der Praktikant, der Kommentar, der Millionär, der Student, der Friseur, der Croupier, der Alkoholiker, der Journalist, der Neologismus, der Pädagoge, der Direktor, der Usus)
 • vzniklá odvozením od sloves bez použití přípony (der Kuss, der Flug)
Výše uvedené skupiny slov a morfologických znaků jsou spíše orientační, neboť vždy najdeme velkou spoustu výjimek, které nejsou mužského rodu, ačkoliv to těchto skupin rovněž patří.

Ženský rod

Ženského rodu jsou mimo jiné i následující skupiny slov:
 • označení osob – žen (die Frau, die Mutter, die Tochter) (! das Mädchen)
 • názvy ženských povolání (die Kellnerin, die Köchin)
 • názvy zvířat – samic (die Löwin, die Kuh)
 • zpodstatnělé číslovky (die Eins, die Zwei)
 • názvy stromů a květin (die Linde, die Rose) (! der Ahorn)
 • názvy letadel a lodí (die Boeing, die Titanic) (! der Airbus)
Ženského rodu jsou také slova:
 • německého původu zakončená příponami –ei, –heit, –in, –keit, –schaft, –ung (die Fleischerei, die Schönheit, die Kellnerin, die Schnelligkeit, die Leidenschaft, die Hoffnung)
 • cizího původu zakončená příponami –a, –age, –anz, –äre, –elle, –enz, –ie, –ik, –ine, –ion, –tät, –ur (die Agenda, die Montage, die Bilanz, die Atmosphäre, die Quelle, die Divergenz, die Pharmazie, die Musik, die Rosine, die Revolution, die Universität, die Kultur)
 • s koncovkou –e (die Katze, die Blume, die Biene, ...) (! der Junge, der Bulle, ...)
Výše uvedené skupiny slov a morfologických znaků jsou spíše orientační, neboť vždy najdeme velkou spoustu výjimek, které nejsou ženského rodu, ačkoliv to těchto skupin rovněž patří.

Střední rod

Středního rodu jsou mimo jiné i následující skupiny slov:
 • názvy mláďat (das Löwenjunge, das Küken)
 • názvy jazyků (das Deutsch, das Englisch)
 • názvy barev (das Blau, das Rot)
 • názvy písmen (das A, das B)
 • názvy světadílů, států a měst (das Deutschland, das Berlin) (! die Arktis, die Antarktis, die Slowakei, die Schweiz, die Niederlande, ...)
 • názvy chemických prvků (das Chlor, das Aluminium) (! der Schwefel, der Sauerstoff a všechny ostatní prvky zakončené slovem –stoff)
Středního rodu jsou také slova:
 • zdrobnělá, zakončená příponami –chen a –lein (das Blümchen, das Fräulein)
 • s předponou Ge–, někdy také zakončená koncovkou –e (das Gepäck, das Gebäude, das Geschenk) (! die Geschichte, die Gemeinde)
 • zakončená příponami –tum a –nis (das Fürstentum, das Ergebnis) (! der Reichtum, der Irrtum, die Kenntnis)
 • cizího původu zakončená příponami –eau, –em, –in, –it, –iv, –ma, –ment, –o, –um (das Niveau, das Problem, das Benzin, das Limit, das Archiv, das Thema, das Establishment, das Kino, das Museum) (! der Moment, ...)
 • zpodstatnělé infinitivy sloves (das Lesen, das Kochen)
Výše uvedené skupiny slov a morfologických znaků jsou spíše orientační, neboť vždy najdeme velkou spoustu výjimek, které nejsou středního rodu, ačkoliv to těchto skupin rovněž patří.

Složeniny

Skládání je v němčině velmi častým způsobem tvoření slov. Spojením několika slov do jednoho vznikne složenina, jejíž rod se vždy shoduje s rodem posledního slova obsaženého v této složenině. Znalost tohoto pravidla nám může velmi usnadnit určování rodu mnoha podstatných jmen.
der Verkehr + das Mitteldas Verkehrsmittel
die Straße + der Verkehr + die Ordnungdie Straßenverkehrsordnung

Jak můžeme vidět u výše zmíněných příkladů, při tvorbě složenin se často používá písmeno S, které se vkládá mezi dvě slova, která takto spojuje.

Dvojí rod

Některá podstatná jména mohou být dvojího rodu, přičemž jejich význam může být v obou rodech stejný, nebo se v každém z nich lišit.

Příkladem podstatných jmen, která mají v obou rodech stejný význam, jsou např. slova der/das Bonbon, die/das Cola nebo der/das Virus.

Příkladem podstatného jména, které má v každém rodu odlišný význam, je např. slovo der/die See. V mužském rodu toto slovo znamená jezero, v rodu ženském pak moře.


Pomohl vám tento článek?
23
1