Skloňování podstatných jmen

V němčině, stejně jako v češtině, se podstatná jména skloňují. V případě podstatných jmen to pro nás v praxi většinou znamená, že na základě znalosti rodu daného slova, čísla a pádu, v němž je dané slovo použito, určíme tvar členu (případně zájmene apod.), který před tímto slovem v dané větě stojí, a případně doplníme další morfologické změny, kterým dané slovo při skloňování podléhá. Členy viz kapitola Členy, pády viz kapitola Pády

Rozlišujeme tři typy skloňování – tzv. silné, slabé a nepravidelné. Nejdůležitějším z nich je skloňování silné, jelikož mu podléhá většina německých podstatných jmen – znalost zbylých dvou typů skloňování se předpokládá spíše až u zkušenějších uživatelů jazyka, začátečníci jim prozatím nemusejí věnovat mnoho pozornosti.

Silné skloňování

Silnému skloňování podléhá většina německých podstatných jmen. Jak již bylo zmíněno výše, skloňování spočívá především ve změnách členů v jednotlivých pádech, v některých případech též ve změnách morfologie samotného podstatného jména (viz níže).

Člen určitý
PádMužský rodŽenský rodStřední rodMnožné číslo
1.der Hunddie Katzedas Autodie Freunde
2.des Hundesder Katzedes Autosder Freunde
3.dem Hundder Katzedem Autoden Freunden
4.den Hunddie Katzedas Autodie Freunde

Člen neurčitý
PádMužský rodŽenský rodStřední rodMnožné číslo
1.ein Hundeine Katzeein Auto Freunde
2.eines Hundeseiner Katzeeines Autos∅ Freunde
3.einem Hundeiner Katzeeinem Auto∅ Freunden
4.einen Hundeine Katzeein Auto∅ Freunde

K první morfologické změně dochází u podstatných jmen mužského a středního rodu ve druhém pádě jednotného čísla, kdy tato podstatná jména přibírají koncovku –es nebo –s:
–es většinou přibírají slova jednoslabičná a slova zakončená písmeny S, Z, ß nebo X
–s většinou přibírají slova o více než jedné slabice

Koncovku –es ani –s nepřibírají některá slova cizího původu, zakončená např. příponou –os nebo –us.
das Chaos → des Chaos (Chaoss)
der Zynismus → des Zynismus (Zynismuss)

Ke druhé morfologické změně dochází u všech podstatných jmen (bez ohledu na rod) ve třetím pádě množného čísla, kdy tato podstatná jména přibírají koncovku –n.

Pokud slovo koncovku –n obsahuje už samo o sobě, při skloňování ji již nepřibírá. Koncovku –n nepřibírají ani slova končící písmenem S (většinou cizího původu).
die Frauen → den Frauen (Frauenn)
die Autos → den Autos (Autosn)

Slabé skloňování

Slabému skloňování podléhají pouze některá podstatná jména mužského rodu, většinou označující živé bytosti. Konkrétně se jedná o slova zakončená písmenem E, slova cizího původu zakončená koncovkami –and, –ant, –ent nebo –and a o některá další.

Člen určitý
PádMužský rodMnožné číslo
1.der Biologedie Biologen
2.des Biologender Biologen
3.dem Biologenden Biologen
4.den Biologendie Biologen

Člen neurčitý
PádMužský rodMnožné číslo
1.ein Biologe Biologen
2.eines Biologen∅ Biologen
3.einem Biologen∅ Biologen
4.einen Biologen∅ Biologen

Jak můžeme vidět v tabulce, podstatná jména při slabém skloňování ve všech pádech (kromě prvního pádu jednotného čísla) přibírají koncovku –n nebo –en. Jako ukázku podstatného jména přibírajícího koncovku –en uveďme následující příklad.

PádMužský rodMnožné číslo
1.der Studentdie Studenten
2.des Studentender Studenten
3.dem Studentenden Studenten
4.den Studentendie Studenten

Nepravidelné skloňování

Nepravidelnému skloňování podléhají některá podstatná jména mužského rodu.

Člen určitý
PádMužský rodMnožné číslo
1.der Namedie Namen
2.des Namensder Namen
3.dem Namenden Namen
4.den Namendie Namen

Člen neurčitý
PádMužský rodMnožné číslo
1.ein Name Namen
2.eines Namens∅ Namen
3.einem Namen∅ Namen
4.einen Namen∅ Namen

Podstatná jména podléhající nepravidelnému skloňování jsou v prvním pádě jednotného čísla vždy bez koncovky, v druhém pádě jednotného čísla přibírají koncovku –ns nebo –ens, v ostatních tvarech jsou zakončena koncovkou –(e)n.

Jako ukázku podstatného jména přibírajícího koncovku –ens uveďme slovo das Herz, jediné podstatné jméno středního rodu, které podléhá nepravidelnému skloňování.

PádMužský rodMnožné číslo
1.das Herzdie Herzen
2.des Herzensder Herzen
3.dem Herzenden Herzen
4.das Herzdie Herzen

Všimněme si výjimky u podstatného jména das Herz ve čtvrtém padě jednotného čísla, kde není zakončeno koncovkou –(e)n, jako tomu je u ostatních podstatných jmen podléhajících nepravidelnému skloňování.

Skloňování vlastních jmen

Vlastní jména mužského i ženského rodu mají ve všech pádech stejný tvar, a to s výjimkou druhého pádu, v němž přibírají koncovku –s.

PádMužský rodŽenský rod
1.TomAndrea
2.TomsAndreas
3.TomAndrea
4.TomAndrea

Koncovka –s v druhém pádě vyjadřuje přivlastňování.
Toms Auto – Tomovo auto
Andreas Bruder – Andrein bratr
Končí-li vlastní jméno písmenem S, Z, ß nebo X, ve druhém pádě koncovku –s nepřibírá. Namísto toho můžeme přivlastňování vyjádřit apostrofem (') nebo předložkou von ve spojení s určitým členem.
Max' Wohnung – Maxův byt
die Wohnung von Max – Maxův byt

Pomohl vám tento článek?
57
10