Stupňování přídavných jmen

Přídavná jména mohou mít v němčině (stejně jako v češtině) 3 stupně:
pozitiv (základní tvar) – první stupeň
komparativ – druhý stupeň
superlativ – třetí stupeň

Komparativ přídavných jmen se tvoří přidáním přípony –er k základnímu tvaru slova.
Superlativ přídavných jmen se tvoří přidáním určitého členu před slovo a přidáním přípony –(e)ste k základnímu tvaru slova.
schön → schönerder/die/das schönstehezký → hezčí → nejhezčí
lang → längerder/die/das längstedlouhý → delší → nejdelší
alt → älterder/die/das ältestestarý → starší → nejstarší

Pokud je to možné, přibírají většinou přídavná jména při stupňování přehlásku.
lang → länger → der längste
alt → älter → der älteste

Přídavná jména zakončená připonami –er nebo –el v komparativu ztrácejí písmeno E. V superlativu tato přídavná jména písmeno E opět přibírají.
teuer → teurer → der teuerste
dunkel → dunkler → der dunkelste

Příponu –este v superlativu přibírají přídavná jména končící písmeny T, D, S, Z, ß nebo X. Toto pravidlo ale neplatí vždy, výjimkou je např. slovo groß.
interessant → der interessanteste
kurz → der kürzeste
! groß → der größte

Výše uvedený způsob tvorby superlativu není jediný. Superlativ můžeme vytvořit též přidáním tvaru am před přídavné jméno a přidáním přípony –(e)sten k základnímu tvaru slova. Písmeno E je/není součástí přípony v závislosti na stejném pravidle, jaké je uvedeno výše. I tento typ superlativu přibírá přehlásku, je-li to možné. Tento typ superlativu je nesklonný.
schön → schöner → am schönstenhezký → hezčí → nejhezčí
lang → länger → am längstendlouhý → delší → nejdelší
alt → älter → am ältestenstarý → starší → nejstarší

Rozdíl v použití obou zmíněných typů superlativů spočívá v tom, zda porovnáváme vlastnosti subjektů v rámci určité specifické skupiny, či nikoliv.
Sie ist das schnellste Mädchen von der Klasse.Je nejrychlejší dívka ze třídy.Specifikujeme skupinu, v rámci níž porovnáváme (dívky ve třídě) → použijeme das schnellste.
X
Sie ist am schnellsten.Ona je nejrychlejší.Nespecifikujeme skupinu, v rámci níž porovnáváme – pouze konstatujeme → použijeme am schnellsten.
! Druhý zmíněný typ superlativu ve větě nikdy nemůže plnit funkci přívlastku.
Er ist am klügsten Junge in der Klasse.
Ale: Er ist der klügste Junge in der Klasse. nebo Er ist am klügsten.

Nepravidelné stupňování

Následující přídavná jména se stupňují nepravidelně:

ČeskyZákladní tvarKomparativSuperlativ
dobrýgutbesserder/die/das beste
am besten
vysokýhochhöherder/die/das höchste
am höchsten
blízkýnahenäherder/die/das nächste
am nächsten


Pomohl vám tento článek?
44
9