Výslovnost

Výslovnost v němčině není (oproti jiným světovým jazykům) nijak zvlášť složitá a k jejímu pochopení a správnému užívání v praxi postačuje vštěpení si několika základních pravidel:

ZnakVýslovnostPříklad
äedas Mädchen, Hände
öœschön, können
üynatürlich, grün
ßsdie Straße, heißen
sssdas Wasser, lassen
szsieben, die Sonne
zczwei, die Zitrone
vfvier, der Vater
wvder Wein, weiter
ieísie, Wien
eiajmein, der Stein
euojDeutsch, Leute
äuojträumen, Bäume
schšder Schnee, schieben
tschčtschüs, Tschechisch
tzcdie Katze, sitzen
dttdie Stadt, Humboldt
chskssechs, der Fuchs
ckkdie Jacke, der Rock
qukvdie Qualität, das Quiz
Sp
(pouze na začátku slova)
Špsprechen, spielen
St
(pouze na začátku slova)
Štder Strauß, die Stimme
a, e, i, o, u, y
následuje-li více než jedna souhláska – krátká výslovnostsollen [zol'n], lassen [las'n]
a, e, i, o, u, y
následuje-li právě jedna souhláska – dlouhá výslovnostdas Tor [tór], klug [klúg]
h
(pouze uprostřed slova)
nevyslovuje se, prodlužuje předcházející samohláskusehr [zér], gehen [géen]
aa, ee, ooá, é, ódas Haar, der Tee, das Boot

Výše uvedená pravidla výslovnosti nám postačují k tomu, abychom německá slova vyslovovali správně. Chceme-li se ale ještě více přiblížit výslovnosti rodilých mluvčích a snažit se mluvit s co nejvěrnějším německým přízvukem, měli bychom se zaměřit také na následující:

ZnakVýslovnostPříklad
evýslovnost tzv. úžinového Elesen, geben
eredukovaná výslovnostdie Mutter, Guten Tag!
oje-li dlouhé, pak je široce otevřenéder Sohn, jawohl
k, p, tvyslovují se s tzv. přídechemkommen, Pilsen, das Theater
lbývá změkčenélaut, die Lust
ngtzv. zadopatrové ngder Junge, die Menge


Pomohl vám tento článek?
42
9