Online procvičování německých slovíček

Instrukce

  • Aplikaci spustíte výběrem tematického okruhu slovíček, která chcete procvičovat, a následným kliknutím na tlačítko "Spustit procvičování".
  • Po spuštění aplikace budete vyzváni k překladu českého slovíčka do německého jazyka.
  • Pamatujte, že v němčině se podstatná jména vždy píší s velkým písmenem. Členy pište s písmenem malým.
  • Slovíčka můžete zapisovat se členy nebo bez nich podle toho, zda chcete procvičovat i je, či nikoliv.
  • Příklad správného zápisu: das Auto nebo Auto

Vstup do aplikace

Vyberte okruh slovíček, která chcete procvičovat.Vlastní seznam slovíček

Chcete si vytvořit svůj vlastní seznam slovíček k procvičování? Žádný problém! :-) Učinit tak můžete zde.

Pokud již svůj vlastní seznam slovíček máte, napište jeho název níže a spusťte procvičování.

Název seznamu: