Tvorba vlastního seznamu slovíček k procvičování

Instrukce

  • Zde si můžete vytvořit svůj vlastní seznam slovíček, která si následně můžete procvičovat v naší online aplikaci.
  • Do jednoho seznamu můžete přidat nejvýše 60 slovíček.
  • Slovíčka můžete zapisovat s jejich členy nebo i bez nich podle toho, zda chcete procvičovat i je, nebo nikoliv.
  • Tip: Zadáte-li člen do kolonky "Člen" ve formuláři, uživatel, který si bude slovíčka procvičovat, člen nebude muset uvést – aplikace mu slovíčko uzná i bez jeho zadání. Chcete-li, aby byla znalost členu aplikací vyžadována, vepište jej spolu se slovíčkem přímo do kolonky "Německy" – např. "das Auto". Tento způsob zápisu je vhodný kupříkladu pro učitele vyžadující po svých studentech znalost členů.
  • Pamatujte, že v němčině se podstatná jména vždy píší s velkým písmenem. Členy pište s písmenem malým.
  • Poté, co svůj seznam vytvoříte, vám aplikace vygeneruje jeho název. Ten se bude skládat z vámi zvoleného názvu a z unikátního identifikátoru. Tento název si prosím zaznamenejte – bez něj nebude možné k vašemu seznamu přistupovat.
  • Prostřednictvím níže uvedeného formuláře lze vytvářet pouze seznamy německých slovíček. Prosím, jiné seznamy nevytvářejte, budou smazány.

Tvorba seznamu

Informace o vašem seznamu

Název seznamu:*
Vámi zvolené jméno ještě bude upraveno aplikací, není tedy konečné.

E-mail:
Nepovinné – zadáte-li svůj e-mail, zašleme Vám na něj informace o vašem seznamu. Například jeho název, abyste jej nezapomněli. :-)

Chcete, aby byl váš seznam slovíček přístupný také ostatním návštěvníkům webu Lalo.cz?*
Ano Ne

Slovíčka

Č.ČeskyČlenNěmecky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.


Vynásobte prosím třikrát počet písmen ve slově Lalo a vzniklé číslo zapište do kolonky pod touto větou (slovem a malými písmeny).