Základní německá slovesa

Základní německá slovesa

Obrázek: Ralf Schulze

U sloves, která obsahují odlučitelnou předponu, je tato předpona označena kurzívou. U nepravidelných sloves je v závorce uveden tvar třetí osoby jednotného čísla.

vyzvednoutabholen
zavolatanrufen
pracovatarbeiten
vstátaufstehen
dostatbekommen
navštívitbesuchen
platitbezahlen
potřebovatbrauchen
přinéstbringen
jístessen (er isst)
jetfahren (er fährt)
dívat se na TVfernsehen
najítfinden
letětfliegen
dátgeben (er gibt)
jítgehen
vyhrátgewinnen
míthaben (er hat)
znátkennen
vařitkochen
přijít, pocházetkommen
běžetlaufen (er läuft)
učit selernen
čístlesen (er liest)
ležetliegen
dělatmachen
malovatmalen
vzítnehmen (er nimmt)
cestovatreisen
říctsagen
psátschreiben
plavatschwimmen
býtsein (er ist)
zpívatsingen
sedětsitzen
hrát (si)spielen
mluvitsprechen (er spricht)
státstehen
hledatsuchen
tančittanzen
potkat, sejít setreffen (er trifft)
píttrinken
zapomenoutvergessen (er vergisst)
ztratitverlieren